• Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm VNA Tháng 8

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm VNA Tháng 8
  • Mã tour: MUANG BORAN (BAY VNA - TỐI) THÁNG 8 5N4Đ
  • Ngày khởi hành: 21/ 08
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 6.990.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm VNA Tháng 8

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm VNA Tháng 8
  • Mã tour: MUANG BORAN (BAY VNA - TỐI) THÁNG 8 5N4Đ
  • Ngày khởi hành: Các ngày 2,3,7,9,10,17/ 08
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 7.390.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm VNA Tháng 7

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm VNA Tháng 7
  • Mã tour: MUANG BORAN (BAY VNA - TỐI) THÁNG 7 5N4Đ
  • Ngày khởi hành: Các ngày 5,10,12,13,17,19,20,24,26,27,31/ 07
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 7.390.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 8 Vietnam Airline

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 8 Vietnam Airline
  • Mã tour: MUANG BORAN (BAY VNA - TRƯA) THÁNG 8 5N4Đ
  • Ngày khởi hành: Các ngày 06,13,20,27/ 08
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 7.390.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 7 Vietnam Airline

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 7 Vietnam Airline
  • Mã tour: MUANG BORAN (BAY VNA - TRƯA) THÁNG 7 5N4Đ
  • Ngày khởi hành: Các ngày 16, 23, 30/ 07
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 7.590.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 9

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 9
  • Mã tour: SAFARI (BAY NOK AIR) THÁNG 9 5N4Đ
  • Ngày khởi hành: Các ngày 12,13,18,19,26/ 09
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 6.390.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 8

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 8
  • Mã tour: SAFARI (BAY NOK AIR) THÁNG 8
  • Ngày khởi hành: Các ngày 12,13,18,19,26/ 08
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 6.390.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 7

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 7
  • Mã tour: SAFARI (BAY NOK AIR) THÁNG 7
  • Ngày khởi hành: 1,7,9,15,16,21,22,23,29,30/ 07
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 40
  • Giá: 6.990.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 7

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 7
  • Mã tour: SAFARI (BAY NOK AIR) THÁNG 7 5N4Đ
  • Ngày khởi hành: Các ngày 6, 10, 13, 18, 19, 24, 26, 27/ 07
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 45
  • Giá: 7.090.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 8

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 8
  • Mã tour: SAFARI (BAY NOK AIR) THÁNG 8
  • Ngày khởi hành: Các ngày 4,5,6,11,12,13,18,19/ 08
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 6.790.000 VNĐ
 • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 8

  • Tour Thái Lan Bangkok Pattaya 5 Ngày 4 Đêm Tháng 8
  • Mã tour: SAFARI (BAY NOK AIR) THÁNG 8
  • Ngày khởi hành: Các ngày 20,25/ 08
  • Phương tiện: Máy Bay, Xe Du Lịch Máy Lạnh Đời Mới
  • Số chỗ: 16c, 29c, 35c, 45c
  • Giá: 6.690.000 VNĐ